top of page

פתיחת הלב

 

סידרה זו מתמקדת בצ'אקרה של הלב - תירגול של הקשתות לגב יעזור לנו לפתוח את הלב פיסית ונפשית - להיפגש עם הרגשות ששוכנים בתוכנו ולהסכים לחיות את החיים בעוצמה 
שיעורים בסידרה-
1. הקשתות למתחילות
2. הסבר ודגשים בנוגע להקשתות
3. הקשתות בסיסיות
4. הקשתות על הקיר
5. עלייה לגשר 
6. הקשתות להריון (עבודה זהירה ועדינה יותר) 

כמה מילים על פתיחת הלב

הקדמה לפתיחת הלב

הקדמה לפתיחת הלב

צפייה בסרטון

שיעור נסיון לדוגמא

הקשתות בסיסיות - פתיחת הלב

הקשתות בסיסיות - פתיחת הלב

צפייה בסרטון
bottom of page